• Kučeravé plemená kanárikov

    Kučeravé kanáriky tvoria špecifickú skupinu štruktúrových plemien. Jednotlivé plemená sa výrazne odlišujú a preto má každé plemeno stanovený osobitný štandard na základe ktorého sa posudzujú na výstave a osobitnú bodovaciu stupnicu.
  • Kanárik divý a šľachtené plemená

    Kanárik divý (serinus canarius) pochádza z Kanárskych ostrovoch, ostrovoch Azory a Madeira a v pôvodnej forme tam žije dodnes. Od tohto druhu sú odvodené a vyšľachtené všetky farebné mutácie a druhy kanárikov. Divý kanárik má
  • S akými druhmi kanárikov sa môžme stretnúť?

    Ak sa povie slovo kanárik, hneď si predstavíme malého vtáčika pestrej žltej farby. Dnes však nájdeme veľa druhov kanárika v rôznych farebných škálach a práve tieto veselo vyzerajúce vtáčiky majú aj

Najnovšie články

Papežík - lat. Passerina ciris)

Kríženie kanárikov s cudzokrajnými vtákmi

Pri šľachtení kanárika sa rad chovateľov zaoberal vytváraním jeho krížencov kvôli získaniu nových farieb alebo lepších spevných vlastností. Najčastejšie sa kanáriky krížili s rôznymi poddruhmi čížikov ale zapájali sa do chovu aj iné vtáčiky. Zvonohlík sivý (serinus leucopygius) – je to jeden z najlepších
Zelený kanár v klietke

Ďalšie choroby kanárikov chovaných v zajatí II.

V predchádzajúcom článku sme uviedli prehľad najčastejších ochorení kanárikov chovaných v zajatí. Dnes si ho doplníme o ďalšie ochorenia. Pŕchnutie – vtáky značne trpia a mávajú horúčky, musíme zabezpečiť stálu nekolísavú teplotu a zabrániť prievanu. Tiež sa vyvarujeme kúpeľu aby kanárik neprechladol. Vhodné
Žltý kanárik sedí na bidle

Kríženie kanárikov s čížikmi

Kríženie kanárika s cudzokrajnými vtákmi je z genetického hľadiska veľmi zaujímavé a boli takto vyšľachtené nové farebné formy kanárikov. Najčastejšie sa vzhľadom na príbuzenstvo kanáriky krížia s rôznymi druhmi čížikov, ktoré si podrobne popíšeme. Čížik ohnivý (spinus cucullatus) – vtáčik veľkosti 10,5 cm, sfarbený je
Oranžovobiely kanárik sedí na konári

Najčastejšie spôsoby chovu kanárikov

Poznáme množstvo plemien a druhov kanárikov a jednotlivé druhy majú svoje špecifické chovné potreby. Preto sa v praxi neustále vyvíjali a zdokonaľovali rôzne metódy chovu. V súčasnosti sú najvyužívanejšie tieto 4 metódy chovu: Voliérový chov – spočíva v držaní chovnej skupiny o počte niekoľko desiatok zvierat spolu v jednej voliére.
Kanárik sedí vo fialovej klietke

Príprava kanárikov na výstavu

Rovnako ako sa konajú výstavy psov, usporadúvajú sa hoci v menšom množstve a početnosti aj výstavy pre kanáriky. Všetky vystavované kanáriky musia mať hliníkovú obrúčku, byť vo výbornej chovnej kondícii, zdravé a na výstavu vopred psychicky pripravené. Príprava na výstavu zahŕňa okrem kontroly zovňajšku
Žltobiely kanárik sedí na zemi

Najčastejšie choroby kanárikov chovaných v zajatí I.

Zdravý kanárik je čiperný, temperamentný, má lesklé a uhladené perie, nosové otvory čisté, oči iskrivé a semená vylupuje. V prípade že spozorujeme krotkosť a malátnosť, našuchorené perie, zahlienené nosné otvory a vodnatý trus, je predpoklad že je zviera choré. Keďže sa príznaky zvyknú prelínať je občas
Oranžové kanáriky sedia na bidlách

Výživa kanárikov podľa období

Každý kanárik počas svojho života prechádza niekoľkými biologickými obdobiami ktoré majú špecifické nároky na stravu. Ide predovšetkým o dočasnú zvýšenú potrebu určitých látok v strave a po ukončení obdobia je potrebný návrat k pôvodnej skladbe stravy aby nedošlo k prebytočnému hromadeniu nezužitkovaných živín. Výživa v období biologického
Spievajúci kanárik sedí na konári

O speve kanárikov

Rozoznať kvalitný spev kanárika od nekvalitného dokáže len skúsené a trénované ucho chovateľa. V súčasnosti sa chov kanárikov uberá hlavne trendom exteriérovo čo najkrásnejšieho jedinca alebo trendom vytvárania krížencov. Šľachtením spevných kanárikov sa na Slovensku zaoberá niekoľko chovateľov. Pre rozlíšenie jednotlivých tónin v speve
Kučeravé druhy kanárikov

Kučeravé plemená kanárikov

Kučeravé kanáriky tvoria špecifickú skupinu štruktúrových plemien. Jednotlivé plemená sa výrazne odlišujú a preto má každé plemeno stanovený osobitný štandard na základe ktorého sa posudzujú na výstave a osobitnú bodovaciu stupnicu. Výzorovo je každé plemeno natoľko osobité že rozhodca musí pre korektné posúdenie
Kanár sedí na konári

Možnosti plemenitby kanárikov

Odchov mláďat je prirodzeným vyústením každej chovateľskej činnosti. Skôr než pristúpime k tomuto kroku je dobré mať najprv teoretické poznatky plemenitby vo všeobecnosti a ovládať rôzne spôsoby plemenitby. Sem patrí líniová plemenitba, plemenitba v rámci rodiny a príbuzenská plemenitba. Líniová plemenitba je párenie v rámci