• Kučeravé plemená kanárikov

    Kučeravé kanáriky tvoria špecifickú skupinu štruktúrových plemien. Jednotlivé plemená sa výrazne odlišujú a preto má každé plemeno stanovený osobitný štandard na základe ktorého sa posudzujú na výstave a osobitnú bodovaciu stupnicu.
  • Kanárik divý a šľachtené plemená

    Kanárik divý (serinus canarius) pochádza z Kanárskych ostrovoch, ostrovoch Azory a Madeira a v pôvodnej forme tam žije dodnes. Od tohto druhu sú odvodené a vyšľachtené všetky farebné mutácie a druhy kanárikov. Divý kanárik má
  • S akými druhmi kanárikov sa môžme stretnúť?

    Ak sa povie slovo kanárik, hneď si predstavíme malého vtáčika pestrej žltej farby. Dnes však nájdeme veľa druhov kanárika v rôznych farebných škálach a práve tieto veselo vyzerajúce vtáčiky majú aj

Najnovšie články

Krúžkovanie kanárikov

Krúžkovanie je označovanie vtákov s rodokmeňom najčastejšie hliníkovým krúžkom, ktorý obsahuje informácie o chovateľovi aj konkrétnom zvierati. Krúžky vydávajú spolky chovateľov kanárikov a o každom kanárikovi si chovateľ aj spolok vedú podrobné záznamy – označenie spolku číslom, krajom kam organizácia patrí a rokom vyliahnutia. Krúžok je

Kríženie kanárikov s cudzokrajnými vtákmi

Pri šľachtení kanárika sa rad chovateľov zaoberal vytváraním jeho krížencov kvôli získaniu nových farieb alebo lepších spevných vlastností. Najčastejšie sa kanáriky krížili s rôznymi poddruhmi čížikov ale zapájali sa do chovu aj iné vtáčiky. Zvonohlík sivý (serinus leucopygius) – je to jeden z najlepších

Ďalšie choroby kanárikov chovaných v zajatí II.

V predchádzajúcom článku sme uviedli prehľad najčastejších ochorení kanárikov chovaných v zajatí. Dnes si ho doplníme o ďalšie ochorenia. Pŕchnutie – vtáky značne trpia a mávajú horúčky, musíme zabezpečiť stálu nekolísavú teplotu a zabrániť prievanu. Tiež sa vyvarujeme kúpeľu aby kanárik neprechladol. Vhodné

Kríženie kanárikov s čížikmi

Kríženie kanárika s cudzokrajnými vtákmi je z genetického hľadiska veľmi zaujímavé a boli takto vyšľachtené nové farebné formy kanárikov. Najčastejšie sa vzhľadom na príbuzenstvo kanáriky krížia s rôznymi druhmi čížikov, ktoré si podrobne popíšeme. Čížik ohnivý (spinus cucullatus) – vtáčik veľkosti 10,5 cm, sfarbený je

Najčastejšie spôsoby chovu kanárikov

Poznáme množstvo plemien a druhov kanárikov a jednotlivé druhy majú svoje špecifické chovné potreby. Preto sa v praxi neustále vyvíjali a zdokonaľovali rôzne metódy chovu. V súčasnosti sú najvyužívanejšie tieto 4 metódy chovu: Voliérový chov – spočíva v držaní chovnej skupiny o počte niekoľko desiatok zvierat spolu v jednej voliére.

Príprava kanárikov na výstavu

Rovnako ako sa konajú výstavy psov, usporadúvajú sa hoci v menšom množstve a početnosti aj výstavy pre kanáriky. Všetky vystavované kanáriky musia mať hliníkovú obrúčku, byť vo výbornej chovnej kondícii, zdravé a na výstavu vopred psychicky pripravené. Príprava na výstavu zahŕňa okrem kontroly zovňajšku

Najčastejšie choroby kanárikov chovaných v zajatí I.

Zdravý kanárik je čiperný, temperamentný, má lesklé a uhladené perie, nosové otvory čisté, oči iskrivé a semená vylupuje. V prípade že spozorujeme krotkosť a malátnosť, našuchorené perie, zahlienené nosné otvory a vodnatý trus, je predpoklad že je zviera choré. Keďže sa príznaky zvyknú prelínať je občas

Výživa kanárikov podľa období

Každý kanárik počas svojho života prechádza niekoľkými biologickými obdobiami ktoré majú špecifické nároky na stravu. Ide predovšetkým o dočasnú zvýšenú potrebu určitých látok v strave a po ukončení obdobia je potrebný návrat k pôvodnej skladbe stravy aby nedošlo k prebytočnému hromadeniu nezužitkovaných živín. Výživa v období biologického

O speve kanárikov

Rozoznať kvalitný spev kanárika od nekvalitného dokáže len skúsené a trénované ucho chovateľa. V súčasnosti sa chov kanárikov uberá hlavne trendom exteriérovo čo najkrásnejšieho jedinca alebo trendom vytvárania krížencov. Šľachtením spevných kanárikov sa na Slovensku zaoberá niekoľko chovateľov. Pre rozlíšenie jednotlivých tónin v speve

Kučeravé plemená kanárikov

Kučeravé kanáriky tvoria špecifickú skupinu štruktúrových plemien. Jednotlivé plemená sa výrazne odlišujú a preto má každé plemeno stanovený osobitný štandard na základe ktorého sa posudzujú na výstave a osobitnú bodovaciu stupnicu. Výzorovo je každé plemeno natoľko osobité že rozhodca musí pre korektné posúdenie

Tento web používa súbory cookie na poskytovanie služieb, prispôsobenie reklám a analýzu prenosov. Informácie o tom, ako používate tento web, sa zdieľajú s Googlom. Používaním tohto webu vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookie. Viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close